Chú ý đối với việc lập bảng kê theo hóa đơn

Lập bảng kê theo hóa đơn là công việc hầu hết các kế toán đều trải qua. Tuy nhiên, khi lập bảng kê kèm theo hóa đơn kế toán cần lưu ý những chú ý quan trọng để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất. Hơn nữa, cần phải phân biệt được lập bảng kê theo hóa đơn có được áp dụng đối với hóa đơn điện tử hay không.

Chú ý về việc lưu trữ và bảo quản đối với bảng kê

Các kế toán chỉ được phổ biến nhiều về việc lập bảng kê, tuy nhiên, việc lưu trữ và bảo quản đối với bảng kê cũng là công việc vô cùng quan trọng mà nếu không thực hiện tốt sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho doanh nghiệp. Các lưu ý về bảng kê cụ thể như sau:

bảng kê hóa đơn

Thứ nhất, Bảng kê cần phải được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưu trữ bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử;

Thứ hai, việc bảo quản, lưu trữ bảng kê phải thực hiện và tuân theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.
+ trong trường hợp được lưu trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng đơn vị; dấu đơn vị.
+ trong trường hợp được lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu.
Thứ ba, các đơn vị doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng và thêm vào đó là phải đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu.

https://kinetictradingllc.com/phai-lam-sao-khi-itaxviewer-khong-in-duoc-to-khai-thue/
Chú ý về việc lập bảng kê đối với hóa đơn điện tử
Một lưu ý vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp đó chính là không lập bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử. Đối với hóa đơn giấy, do bị hạn chế về số lượng dòng, nên cần lập kèm bảng kê để có thể liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa, giá tiền… tuy nhiên, đối với hóa đơn điện tử, pháp luật đã quy định rõ ràng về việc không được lập kèm bảng kê. Hóa đơn điện tử không bị giới hạn về số lượng dòng, trang, do đó, doanh nghiệp sẽ dễ dàng sử dụng và liệt kê danh mục hành hóa so với hóa đơn giấy.
Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ sự khác biệt này cũng như các quy định về hóa đơn điện tử để có thể áp dụng, triển khai theo đúng quy định, tránh việc bị xử phạt không đáng có.
https://kinetictradingllc.com/

Có thể bạn quan tâm:

Kích thước chuẩn của standee

Cách sử dụng zalo trên máy tính